Gruppridning

Deltagare undervisas i skolridning. Ryttare förbinder sig för en termin i taget, slutar man mitt i en termin är avgiften förverkad, inga återbetalningar görs. Lektionstid är den tid ryttaren disponerar hästen. Inställer ridskolan lektion äger ryttaren rätt till kompensation i form av en bokad likvärdig ridlektion. Ryttaren ombeds att alltid anmäla frånvaro. Vid förhinder har ryttaren rätt att sätta in annan likvärdig ryttare, Vänligen meddela detta i förväg. Nedan kan du ladda ner formuläret för anmälan till gruppridningen.

 

Igenridning gäller endast vid sjukdom max 2 ggr per termin i mån av plats, då lektionen senast är avbokad dagen innan före klockan
12.00. Möjlighet till privatlektioner finns.

 

Vid förfrågningar, avbeställningar m. m. ring Gunilla Swartling 070-570 14 24. Medlemskap i Swartlings Ryttarförening (SwRF) är
obligatoriskt.

 

All information från Ridskolan till ryttarna meddelas genom följande:
www.swartlingsridskola.se
- "Gilla" Swartlings ridskola på Facebook
- Anslagstavla i stallet

Skriv ut/ ladda ner formuläret