Välkommen till Swartlings Ryttarförening!


Vi är en ideell förening för Dig som rider på Swartlings Ridskola!
Ridskolan anordnar tillsammans med Swartlings Ryttarförening interna tävlingar i dressyr och hoppning.
Clinics och kurser ges i dressyr, hoppning, och hästkunskap.

För att delta i av Ridskolan eller Swartlings Ryttarförening anordnade aktiviteter är medlemskap i SwRF obligatoriskt. Medlem får även hem tidningen Häst och Ryttare utgiven av Svenska Ridsportsförbundet.

 

Medlemskap i Swartlings Ryttarförening 2020
Betalas till Swartlings Ryttarförenings plusgirokonto 4869605-8.
Vid betalning ange: Namn, adress, postadress, telefon, e-postadress samt 10-siffrigt födelsenummer.
Junior 250 kronor.
Senior 450 kronor.
Familj 1100 kronor.

Info från Ryttarföreningen till medlemmarna sker genom:
- Medlemsutskick via mail
- ”Gilla” Swartlings Ridskola på Facebook
- Anslagstavla i stallet.
- www.swrf.se
Medlem är olycksfallsförsäkrad vid stallvistelse samt har 10% rabatt på Stenbergs Läderhandel vid köp av rid och hästutrustning.